Animátor


Bemeneti kompetenciák: érettségi vizsga

Az animátor munkaterülete:
Tervezi, szervezi, vezeti és felügyeli a testkultúra központok, civil szervezetek (szabadidősport egyesületek, klubok), munkahelyek, szállodák, üdülők, szanatóriumok, művelődési- közösségi házak, önkormányzatok sportrekreációs programjait.

A képzés célja:
A munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátíttatása. A cél elérése érdekében el kell sajátítani a munkakörben elvégzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák).

A szakmai modulok

Alapozó modul:
 • turizmus alapismeretei
 • a sport és az egészségturizmus
 • egészségkultúra
 • a rekreációs élménykeltés módszerei és eszközei, rekreáció pszichológia
 • a stresszoldást és a lazítást célzó technikák elsajátítása
Szakirányú modul:
 • animáció és szervezéselmélet
 • kirándulások és túrák szervezése és vezetése
 • játékelmélet és módszertan
 • labdás, ütős, kaland, gördülő, vízi, havas és jeges játékok tervezése, szervezése és lebonyolítása
 • szellemi vetélkedők, ügyességi játékok, kézműves foglalkozások szervezése és vezetése
 • ismerkedési és búcsúestek, táncos mulatságok szervezése és vezetése
 • az aktuális feltételekhez igazodó programmódosítási lehetőségek felismerése és kihasználása

Képzési idő: 64 óra (hétköznap két délután, vagy szombat egész nap)

Tanúsítvány:
A tanfolyam sikeres elvégzése után tanúsítványt kapnak a hallgatók. 1 db angol vagy német nyelvű tanúsítvány ajándék.

Képzési díj: 80 000 Ft + ÁFA (részletfizetési lehetőség van)